9-Р САРЫН ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Pampers Хямдралтай

(2 бүтээгдэхүүн)

Бэлэг

(1 бүтээгдэхүүн)

Fairy /25% Хямдралтай/

(11 бүтээгдэхүүн)

Tide хямдралтай

(5 бүтээгдэхүүн)

Naturella Хямдралтай

(4 бүтээгдэхүүн)

Selpak хямдралтай

(3 бүтээгдэхүүн)

Smart Хямдралтай

(1 бүтээгдэхүүн)

Nescafe Хямдралтай

(3 бүтээгдэхүүн)

Maggi (15%-ийн Хямдралтай)

(8 бүтээгдэхүүн)

Nestle шоколад Хямдралтай

(1 бүтээгдэхүүн)

Pringles Хямдралтай

(12 бүтээгдэхүүн)