6 сарын онцлох бүтээгдэхүүн

6-р сарын хямдрал Myth 20%

(14 бүтээгдэхүүн)

Pampers 15%

(30 бүтээгдэхүүн)

Pantene 15%

(21 бүтээгдэхүүн)

Comet 15%

(12 бүтээгдэхүүн)

Adidas Brand 20%

(19 бүтээгдэхүүн)

Maggi 15%

(15 бүтээгдэхүүн)

Flamingo 20%

(2 бүтээгдэхүүн)

Smart brand 15%

(12 бүтээгдэхүүн)

Selpak brand 15%

(20 бүтээгдэхүүн)

Uni Brand 25%

(9 бүтээгдэхүүн)