8-р сарын онцлох бүтээгдэхүүн

TIDE 20% хямдрал

(11 бүтээгдэхүүн)

Safeguard 20%

(4 бүтээгдэхүүн)

Head & Shoulders эрэгтэй 15%

(4 бүтээгдэхүүн)

Head & Shoulders 15%

(14 бүтээгдэхүүн)

Comet 15%

(6 бүтээгдэхүүн)

Adidas Brand 15%

(18 бүтээгдэхүүн)

Wellaton 15%

(16 бүтээгдэхүүн)

Londa AD 20%

(16 бүтээгдэхүүн)