4 сарын онцлох бүтээгдэхүүн

Pampers /Хямдралтай/

(20 бүтээгдэхүүн)

Maggi /Хямдралтай/

(7 бүтээгдэхүүн)

Kit Kat

(8 бүтээгдэхүүн)

nescafe gold

(8 бүтээгдэхүүн)

Smart brand

(12 бүтээгдэхүүн)

Pantene brand

(21 бүтээгдэхүүн)