1-р сарын онцлох бүтээгдэхүүн

Ariel- 15%

(7 бүтээгдэхүүн)

Selpak 20%

(3 бүтээгдэхүүн)

Comet 15%

(4 бүтээгдэхүүн)

Wella Pro series 15%

(12 бүтээгдэхүүн)

BLEND-A-MED 15%

(4 бүтээгдэхүүн)

Flamingo 15%

(1 бүтээгдэхүүн)