11-р сарын онцлох бүтээгдэхүүн

Pantene 15%

(20 бүтээгдэхүүн)

Ariel 15%

(6 бүтээгдэхүүн)

Selpak 15%

(4 бүтээгдэхүүн)

Comet 15%

(2 бүтээгдэхүүн)

Dolce Gusto

(4 бүтээгдэхүүн)

Adidas Brand 15%

(9 бүтээгдэхүүн)