Бактерийн эсрэг багц

Эрэмбэ:

Энэ цуглуулганд бараа байхгүй байна.