FELIX Муурны лаазалсан царцмаг хоол

Эрэмбэ:

Энэ цуглуулганд бараа байхгүй байна.