Нууцлалын бодлого

Take.mn сайтад хандсанд баярлалаа. Бид хэрэглэгчийн хувийн нууцыг хүндэтгэж, мэдээллийг хамгаална.

Нууцлалын бодлого нь бид хэрэглэгчийн мэдээллийг яагаад цуглуулж, ашиглах тухай бөгөөд хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалахад бидний авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг мөн тайлбарлана. Та манай сайт руу шууд болон өөр сайтаар дамжуулан хандсанаар энэхүү Нууцын бодлогот тусгасан нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч буй хэрэг болох юм.

 

МЭДЭЭЛЭЛ БҮРТГЭХ, АШИГЛАХ

1. Мэдээлэл бүртгэж авах

Бид дараах зорилгоор таны мэдээллийг бүртгэж авдаг бөгөөд энэ нь таньд илүү үр өгөөжтэй, боловсронгуй үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино. Үүнд:

 • Хэрэглэгчийг сайтад мэдээллээ нэгээс олон удаа оруулахгүй байхаар ашиглахад хялбар болгох
 • Хэрэглэгчийг сайт дээрээс мэдээ мэдээлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг түргэн олоход туслах
 • Хэрэглэгчид хамаарч болохуйц контентийг бий болгох
 • Хэрэглэгчид шинэ мэдээ мэдээлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх
  1. Бүртгүүлэх ба захиалах. Хэрэглэгч вэбсайтад захиалга өгөхөөсөө өмнө өөрийн нэр, хүргэлт хийх болон төлбөр төлөх хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг зэрэг хувийн мэдээллүүдээ оруулж бүртгүүлэх шаардлагатай болно. Эдгээр хувийн мэдээллүүдийг захиалга, төлбөр, дотоод маркетингийн зорилгод ашиглана. Тухайлбал: хэрэглэгчийн захиалгыг хүргэх явцад ямар нэг асуудал үүссэн тохиолдолд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл хэрэглэгчтэй холбоо тогтооход туслах юм.
  2. Имэйл хаяг: Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар шинэ мэдээлэл авахаар бүртгүүлэхэд имэйл хаяг шаардагдана.
  3. Нас: take.mn нь насанд хүрээгүй хүүхдийн хувийн мэдээллийг хүндэтгэх үүднээс бүртгэж авахгүй бөгөөд хэрэв та насанд хүрээгүй хэрэглэгч бол асран хамгаалагчийн зөвлөмжөөр бүртгүүлнэ үү.
2. Мэдээлэл ашиглах
 1. Дотоод ашиглалт: Бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг захиалга хийх, хэрэглэгчийн үйлчилгээ олгоход ашигладаг.
 2. Таньтай харилцах: Бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг сайт, захиалга, хүргэлтийн талаар ярилцахдаа ашигладаг. Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл, зарлал хүргэх тохиолдолд хэрэглэгч рүү мэдэгдэнэ.
 3. Гадаад ашиглалт: Бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гадагш худалдах, задлах үйлдэл хийхгүй болно.

 

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Бид онлайн горимд хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор SSL нууцлалыг ашиглахын зэрэгцээ дотоод систем дэхь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилладаг.